Suara Mandarin
Hanyu 3

jiě jiě ɡěi wài ɡōnɡ dǎ diàn huà    姐  姐  给  外  公  打  电  话。 Cici menelepon kakek. nǎi nai ɡěi wǒ jiǎnɡ ɡù shì    奶  奶  给 我   讲  故  事。 Nenek bercerita untuk saya. wǒ ɡēn mā ma qù shānɡ diàn   我  跟 妈 妈 去   商   店 。 saya dan mama pergi ke toko. mèi…

Continue Reading

wǒ men zài hǎi biān wán shā zi   我  们  在  海  边   玩  沙 子 。 Kami main pasir di pinggir laut ɡē ɡe zài zhōnɡ ɡuó xué hàn yǔ   哥 哥  在   中   国  学  汉 语 。 Koko  belajar Bahasa Mandarin di Tiongkok. nǐ bà ba zài nǎ r ɡōnɡ zuò   你 爸 爸  在 哪 儿 工   作 ? Papa…

Continue Reading

Hal 37 zhù nǐ shēnɡ ri kuài lè 祝 你 生日 快乐 Selamat Ulangtahun  xiǎo māo , xiǎo tù zi hé xiǎo shān yánɡ shì   hǎo pénɡ you. 小 猫 、 小兔子 和 小 山羊是 好朋友。 Kucing, kelinci dan kambing adalah sahabat. Jīn tiān shì xiǎo shān yánɡ de sh…

Continue Reading

dà jiā qù jiāo yě  大  家 去  郊  野  Semuanya pergi tamasya. xīnɡ qī tiān   tiān qì fēi chánɡ qínɡ lǎnɡ     星  期  天  , 天  气  非   常   晴   朗  , Hari minggu, cuaca sangat cerah, xué xiào zǔ zhī wǒ men qù jiāo yóu     学  校  组  织 我  们 去  郊   游 。 Sekolah mengatur kam…

Continue Reading

wǒ men zuò huǒ chē qù dònɡ wù yuán    我  们  坐  火  车 去  动  物  园  。 Kami pergi ke kebun binatang naik kereta api.  mā ma zuò huǒ chē qù wài pó jiā    妈 妈  坐  火  车 去  外 婆  家 。 Mama Pergi ke rumah nenek naik kereta api. ɡē ɡe zuò fēi jī qù xiānɡ ɡǎnɡ    哥 哥  坐  …

Continue Reading

yé ye qù ɡōnɡ yuán dǎ tài jí quán  爷 爷 去  公   园  打  太 极  拳   Kakek pergi ke taman bermain kungfu Taichi. wǒ qù dònɡ wù yuán kàn xiónɡ māo    我 去  动  物  园   看   熊   猫 。 Saya pergi ke kebun binatang menonton Panda. mā ma qù shānɡ diàn mǎi dōnɡ xi    妈 妈 去   商…

Continue Reading

1.        Silakan, tolong, traktir       请 :   qǐnɡ 2.        Nyanyi    :   唱  Chànɡ  3.        Akrobatik   :   杂技  Zá jì 4.        Kaos kaki   :   袜子  Wà zǐ 5.        Sayuran/ masakan  :   菜  Cài 6.        Senang   …

Continue Reading
Load More That is All