Hari ke-4, Bahasa Mandarin uang (belajar bahasa mandarin)

Hari ke-4, Bahasa Mandarin uang (belajar bahasa mandarin)

suara mandarin
0
Kali ini kita akan belajar tentang uang. Beli barang dan menanyakan harga.


Jika kamu belum begitu ingat tentang angka-angka, maka belajar dulu angka-angka Bahasa Mandarin (disini).


wǒ yào huàn qián  
A:         
Saya mau tukar uang.


   huàn duō shǎo  
B:        
Tukar berapa?


   huàn  sān bǎi měi yuán  
A:         
Tukar 300 dolar amerika   
    sān bēi niú nǎi   duō shǎo qián?  
A:              
3 gelas susu, berapa duit?

  
liù kuài  
B:     
6 yuan.   yī pínɡ kuànɡ quán shuǐ duō shǎo qián?  
A:                      
Satu botol air mineral berapa duit?  


bā kuài  
B:    
8 yuan.


   
    yí ɡè běn zi duō shǎo qián?  
A:           
Satu buah buku tulis berapa duit?  


liù kuài  
B:     
6 yuan.
   liǎnɡ ɡè miàn bāo duō shǎo qián?  
A:                  
2 buah roti berapa duit?

  
qī kuài yī  
B:    
7,1 yuan.   yī bāo miàn tiáo duō shǎo qián? 
A:                 
1 bungkus mie berapa duit?


   shí èr kuài  
B:     
12 yuan.  (kuài) yuan , dolar.
 (máo) 0,1 yuan.
(jiǎo) 0,1 yuan.
(fēn)  0,01 yuan.


Lakukan pengulangan untuk hasil belajar yang lebih maksimal.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)